Υβριδική καμπάνα MVD για κεφαλή MVD Roller Economy