Μαχαίρι Cold Stell Leatherneck-Tanto, D2 Tool Steel, 2017 Model (39LSFCT)