Οπλοκιβώτιο Πιστολίου GRIFFON H.26.EP Με Ηλετρ.Κλειδαριά