Πλοηγικός Χάρτης Ελλάδος/Τουρκίας G27, ``Λέσβος και παράλια της Τουρκίας``, Imray