Πλοηγικός Χάρτης Ελλάδος/Τουρκίας G32, ``Νότιες Σποράδες και παράλια της Τουρκίας``, Imray