Πλοηγικός Χάρτης Ελλάδος G33, ``Νότιες Κυκλάδες``, Imray