Πλοηγικός Χάρτης Ελλάδος G34, ``Νότιοανατολικές Κυκλάδες``, Imray