Πλοηγικός Χάρτης Ελλάδος G37, ``Δυτική Κρήτη``, Imray