Πλοηγικός Χάρτης Ελλάδος G38, ``Ανατολική Κρήτη``, Imray