Πλοηγικός Χάρτης Ελλάδος G39, ``Από την Κάρπαθο στη Ρόδο``, Imray